Reply To: Time of Crisis

#4131
Jarle Haktorson
Keymaster

Ok, så ein kan angripe heimlanda deira! Det opnar jo for endå ein strategi; aktivt utrydde barbarar som dukkar opp! Sidan det er lov med fleire hærar i same provins, kan ein stå i barbarland, og så med enkle militærkort utrydde alt som dukkar opp. Med tre-fire hærar ståande i barbarland, og med to poeng pr. siger + eitt poeng pr. drepne barbar, ser eg for meg ein poengrik strategi. Og kombinert med det nye kortet som gjer at hæren kan angripe på ny, spydkast og masse rart, opnar Time of Crisis brått nye moglegheiter. Eg ser for meg scenario der keisaren i Roma sender troppar inn i barbarland for å knerte ein annan spelar sine legionar for at dei ikkje skal høste poeng i barbardrapa sine..!