Korleis bli med i klubben

[one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Korleis bli med i klubben

Må eg kunne reglane på førehand eller vere veldig kunnskapsrik for å vere med?

Du treng ikkje kunne nokon reglar eller ha spelt brettspel før for å vere med; me lærer deg det du treng i løpet av kort tid, og så set me i gong! Ingen av spela våre krev nokon kunnskapar på førehand, sjølv om du sjølvsagt får meir ut av spela om du kjenner temaet/miljøet som dannar ramma for spelet (eksempel her er spelet Shogun som tek for seg samlinga i føydal-Japan på 1500-talet, Axis & Allies ifrå 2. verdskrigen, eller Arkham Horror som tek deg inn i forfattaren H. P. Lovecraft si skrekk-verd). Det er også ein fordel å kunne litt engelsk, då fleire av spela våre har ein del engelsk tekst i seg. Men dette kjem du fort inn i!

Er det ei aldersgrense for å vere med?

Nei, det er det ikkje, men dei som møtes er som regel alle over 18 år. Ikkje fordi me meiner at ungdom under 18 år ikkje passar til brettspel eller klarar seg dårlegare enn eldre spelarar, men det blir ein meir vaksen profil når me møtes for å spele, der spelarane møter likesinna i tilnærma alder og livsfase.

Kostar det noko å vere med?

Alle kan vere med gratis første gong!

Medlemskontingenten i Kvinnherad brettspelkklubb vert så sett til usle 50 kroner i året, der pengane i hovudsak går til å betale nettsida vår. Spela er forholdsvis dyre (rundt kr. 600 stykket), så det seier seg sjølv at skal klubben sjølv investere i nye spel, må me anten auke medlemsavgifta, eller ha eit spleiselag blant medlemmene. Heldigvis har me allereie bygd opp ei brukbar spelsamling, og medlemmene kjøper gjerne spel frå eiga lomme, til stor glede for alle (inkludert eigaren!). På sikt er det sjølvsagt aktuelt å søkje støtte/sponsing til innkjøp av spel, slik at me får ei variert og stor samling der alle har sine favorittspel!

Kan eg registrere meg på sida utan å bli medlem?

Ja, det går heilt fint! Når du registerer deg på heimesida får du tilgjenge til alle foruma, kan skrive og kommentere innlegg, melde deg på spelekveldar osv. Men om du også har lyst å vere med og spele brettspel, håpar og reknar me med at du også melder deg inn i klubben 🙂

Når og kvar er det spelingar?

Kvinnherad bibliotek, Husnes. Me arrangerer uregelmessige spelekveldar som vert kjem etter initiativ frå nokon av medlemmene, og som kan vere kva dag som helst i veka. Forumet vert nytta for å planleggje spelingane.

Er det påmeldingar til spelekveldar?

Påmeldingar gjer du i menyen under “Påmelding”. Der vil spelekvelden stå som ein “Event” som du kan melde deg på. I den står dato, tidspunkt, kor mange spelarar, kven som har meldt seg på osv. Til kvar event/spelekveld vil det også bli oppretta eit tilhøyrande innlegg på forumet. Her diskuterer ein nærare kva spel som skal bli spelt osv.

 

Så korleis melder eg meg inn i klubben eller tek kontakt..?

Enkelt! Du finner to knapper på framsida. Den eine lar deg bli medlem i klubben. Den andre lar deg registrere deg som bruker av brettspel.no (tilgjenge til påmeldingar og forum)[/fusion_text][/one_full][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]Trenger du assistanse? Send ein e-post til post@brettspel.no, så høyrer du frå oss!

[/fusion_text][/one_full]