Reply To: Rising Sun

#1165
Rune Hanssen
Keymaster

Fekk teste ekspansjonane med 3 spelarar. Kami Unbound viste seg å tilføre meir stress å halde kontroll på. Eg hadde ein fantastisk elendig Spring Season der eg ikkje fekk gjort noko intelligent. Season-korta har mykje å seie for korleis ein kan utvikle seg. Eigenskapane til klanane er i seg sjølv noko ein må prøve å tilpasse seg. Me var einige om at Kami Unbound ekspansjonen kan vente med å brukast til me har meir ro på alt som er i grunnspelet. Spelet passar også betre med 4-5 spelarar.