Reply To: Caverna

#1258
Rune Hanssen
Keymaster

Du kontrollerer ein familie med dvergar som fungerer som bønder med dyr, grønsaker, korn, vedhogst, gruvedrift. I fjellet der du bur lagar du ulike rom og gongar. Alt dette for å utvikle brettet ditt med nye tiles. I tillegg kan du trene dvergane til heltar som dreg på «quest» som gjev gevinstar ut frå kor erfaren dvergen er. Alt i eit maskineri du utviklar runde for runde der du samstundes må tenke på å fore dvergane med mat.