Reply To: Twilight Imperium

#1997
Jarle Haktorson
Keymaster

Ny runde med TI4. Fem spelarar. Fullverdig oppleving.
Eg merka faktisk ikkje at me “berre” var fem; dette er nok takka vere den geniale “Galaxy setup” sida på nettet. Eg byrja t.d. i nabofeltet til Mecatol Rex, men grunna rase, andre planetar rundt og blabla var det lite interessant for meg å ta området tidleg. Setup-en sikrar også at det raskt blir behov for diplomati eller konfrontasjon.

To ting
Me gløymde ein “ekstraregel” (fan made) i går som eg trur vil løfte 5-player endå meir:

1. After the entire table has chosen Strategy Cards (SC), the speaker chooses one additional SC from the three remaining; this is known as the “Extra” SC. If the Extra has any trade goods on it, they are discarded. The speaker places the Extra underneath his personal SC. Trade goods are then placed on the two unchosen SCs, as usual.

2. The Extra has no effect on initiative and cannot be stolen or discarded via any card or racial ability. For all game purposes, treat it as an SC that was not chosen this round.

3. When the speaker takes his Strategy Action, resolve it completely, including everyone who wants to “piggyback” on its secondary. After that, resolve the secondary effect only of the Extra, starting with the speaker. Once done, return the Extra to the other unchosen SCs (do not put a trade good on it, as it was “sort of chosen” this round).

Og den andre tingen: Her er oppsettet mitt for TI4 som har blitt nytta dei siste gongene og som fungerer veldig bra:

Steg 1: Få utdelt to Secret Objectives.
Steg 2: Få utdelt to tilfeldige rasar; vel ein av dei, eller kast begge, og få tildelt éin tilfeldig ny.
Steg 3: Legg inn rasar, hak av «Star-by-star» (+ ev. “Ring balancing”) og trykk «Generate» på https://ti4-map-generator.derekpeterson.ca/
Steg 4: Bygg galaksen, ordne sitteposisjon rundt bordet etter ferdigbygd galakse/rase.
Steg 5: Vel ein farge og etabler deg på bordet.
Steg 6: Trill 1d10. Høgast tal begynner å by på Speaker Token: Legg på ein control marker på Speaker Token. Rundt bordet kan så folk passe eller by med Trade Goods. Vinnarbodet får Speaker Toker, alle andre får deretter så masse Trade Goods som vinnarbodet endte på.
Steg 7: Kast det eine Secret Objective du fekk utdelt.
Steg 8: Ordne resten av TI4 med kort, Objectives, Custodians etc.
Steg 9: Begynn spelet 😉