Reply To: War of the Ring (1st edition)

#1580
Jarle Haktorson
Keymaster

Det tok ca. fem timar totalt. Setup tek noko tid, så nytta me tid til å sjekke reglar undarvegs. BGG skriv 120 minutt. Det…skal halde hardt. Men når ein kan spelet flyt det nok betre og det er lettare å ha ein strategi undervegs, sjølv om du ofte må endre litt på den etter som ting endrar seg på brettet etc. Men fire timar er nok fint mogleg.