Reply To: Terraforming Mars

#1616
Rune Hanssen
Keymaster

Colonies

Ein glimrande ekspansjon med enkle reglar som gjev spelet atter ein ny vinkel i ressurshandteringa. Påvirkinga på andre spelarar er ikkje vond, og koloniane lagar ei viss spenning rundt prioritering av handel med god gevinst eller fokusering på alle dei andre prosjekta som stressar bedrifta.