Reply To: Tekhenu

#2985
Rune Hanssen
Keymaster

Tekhenu2

Ny gjennomgang med 3 spelarar. Litt kronglete reglar, men me fekk fart på sakene.

Tematikken er kalkun, men samtidig ok for utsjånaden. Spelet handlar mykje om balansen og framtid. Ein del puslete oppskrifter på mange av actions på brettet, gjer at det blir fort varmgang i kraniet. Eit minus er svak oversikt på korta ein kan skaffe seg. Dess mindre populær ein er, dess færre kort treng ein sjå på (houserule?)

Elles er spelet solid og gøy, om ein vil bryne seg mekanisk ein kveld.