Reply To: Tanto Monta

#4053
Rune Hanssen
Keymaster

Det er ikkje uendeleg med kort, og dei korta som overstyrer reglane er ikkje umogleg å forstå. Etter to-tre fullstendige spelingar kjem det til å gå glatt 😇

Spela i serien krever litt:

1. vilje til å ta livet med ro i opptil 9 timar
2. kunne sitje i ro lenge ved eit bord
3. kunne lese engelsk
4. kunne planlegge matrasjonar gjennom speleøkta

Heldigvis har ikkje spelet idiotiske mekanikkar som gneg tidsmessig. Det er kun eitt trill i alle kampar. Lovely.

Regellesing er ein tidstjuv, men det forsvinn etter kvart.

5. kunne vise pågangsmot og vite at det blir betre