Reply To: Gloomhaven (regel-reingjering)

#1050
Sten Ole
Participant

Rekkefølge for å rekne ut skade

Kort abilities, +1 fra poison, item abilities etc som seg innimellom kan ha rekkefølgen som spelaren vil. Med andre ord, det meste som ikkje er eit attack modifier-kort blir gjort for seg sjølv.

Modifierkort kjem etterpå. Spelaren kan velge rekkefølgen det skjer i om det skulle vere noko vits å endre den.

Så blir skjold trekt ifra til slutt med eventuell pierceverdi til å fjerne skjold.

Ikkje store endringen, men som scoundrel betyr det at smoke-bomb-indusert dobbling av skade blir gjort før modifieren. Smoke bomb er kortet som gjer scoundrelen usynlig. Drømmen om firedobling av skade er lagt i grus…