Sten Ole

 • Reglar, reglar… reglar…

  Settle
  Første talet på settle er for provinsar i same region som capital og samtidig rett på sida av capital.

  Keep
  Keeps lar deg oppjustere ein terning eit steg per level for alle keeplevels i og i nærleiken av provinsen på siste meleefasen i kamp, også offensivt. Du kan gjere det fleire gonger på same terning. I till…[Read more]

 • Spelet som likner med på dette spelet er kanskje Eclipse. Du har relativt kjappe turer der du gjer ein ting. Du samler poeng, oppgraderer militærtypane og samler poeng i tillegg til å få teknologi som gjer spesielle ting. Utover spelet virker det som at ting blir meir krigersk, men det slutter før hjulene detter av.

  Det er i tillegg mang…[Read more]

 • Litt sein debrief på Kanban EV. Det som er med Lacerda-spel er at det ikkje er så vanvittig mykje nytt å rapportere på dei. Dei er langt frå like, men alle (eller mange) har dei same kvalitetane. Det er mekanikkar som er modulært inndelt i seksjonar, men som samtidig knytter seg til alle dei andre seksjonane. For at ein tur skal føles god, må du…[Read more]

 • Eg har spelt både nivå 1 og nivå 2. Eg opplevde dei som omtrent like vanskelige med stor fleksibilitet om gjennomføringen og mulighet for å vinne på første forsøk.

  Nivå 3 var både brutal og gav lite rom for kreativ sandbox-speling. Du hadde eit stort problem som måtte løysast på nøyaktig ein måte uten sjanse til å innsjå at det ikkje var altern…[Read more]

 • Eg opplever det som ein kombinasjon. Spelet er sentrert rundt kortene. Når eg får 2 sailors og ein harbor på førstehånda mi, så styrer spelet meg mot å utnytte den synergien, få ein fornuftig økonomi og bruke dette vidare i spelet og føre mykje krig. Om du får shipbuilder og innkeeper så går du for assistentar. Om du får explorer og pioneer så bl…[Read more]

 • Eg trur spelet går an å elske, men det er nok enklare dersom ein har spelt KM 1 før. Spelet krever litt erfaring for å vite kva ein i det heile skal gjere på. Og opplevelsen vil ikkje nå heilt opp om motspelarane både bruker lang tid og samtidig ender opp med å gjere meiningslause ting.

  Med andre ord er det me som er problemet og ikkje spelet.…[Read more]

 • Reglar, reglar, reglar…

  Kompensasjon for død noble
  Ein død noble får igjen 1 crown kort frå stokken per 2 kort han tapte, ikkje berre dei som går inn i chauncery. Dette gjeld altså også kort som blei ufrivillig tapt til motstandaren, kort som gjekk i discard-pilen, major battle-/siegekort.

  Sea move
  Om du skal av på ei havn med ein fortifi…[Read more]

 • I 1824 eller noko var det ein krig som ingen har høyrt om eller bryr seg om borte i Canada. Eller det var det Jarle sa, så då må me tru på han. Det at nokon har laga eit spel av denne angivelige krigen er nok ein indikasjon på at det ikkje berre er total løgn.

  Nok om krigen. Dette er eit ganske trivelig spel som fungerer litt om Axis and Allies…[Read more]

 • Velkommen til Atlantic Chase. Eit spel som omhandler 2. verdenskrig til sjøs med fokus på overflatefartøy og krigståke. Spelet utspeler seg i eit tenkt hovedkvarter der informasjonen du får inn er usikker, forsinka og usynkronisert. Ordrene du sender ut er på samme måten usikker, forsinka og usynkronisert. Så resultatet er at brikkene på brettet…[Read more]

 • Revive handlar om at me skal bygge opp igjen verden etter at me meir eller mindre har vore i dvale etter at verden frøys til eller noko sånt. Me er alle rare mutasjonar av menneske. Eg er litt ullen med temaet fordi temaet er egentlig ikkje så relevant for spelinga.

  Spelet handlar om å samle ressurser, bygge eit maskineri og å samle poeng, kans…[Read more]

 • Lite å tilføye ifm med spelet. Eg synes det er overraskande bra med tanke på at hovedmekanikken er å plukke brikker ut av ein sekk.

  Eg trur kanskje eg setter litt ekstra pris på spelet fordi eg har lest bøkene til Lewis Carroll. Historiane er berre tøys og fri fantasi med einaste røde tråden at me følger Alice gjennom Wonderland. Likevel e…[Read more]

 • Då er Terra Mystica base game testa. Det er eit lett spel å kome inn i for dei som hugsar Gaia Project siden reglane er 90% like og der dei er forskjellige så er det relativt tydelig.

  Den umiddelbare forskjellen er at spelet skjer på eit klaustrofobisk kart der alle bygger tett i tett og einaste trykkavlastingsventilen er elva som let deg eks…[Read more]

 • Då har eg sett filmen Posthuman Saga også. Det er ein eksperimentell kombinasjon av eit poengpuslespel og ein storybasert RPG. Eg likte det, men det burde ikkje fungere som konsept. Blandinga av sjangre bryter alle brettspel-design-lover, men det overlever likevel kvelden med glans.

  Det er akkurat nok historie til at du gløymer den litt ba…[Read more]

 • Me er belgiske kaffi-entreprenørar med ein unaturleg sympati for kaffibønder rundt i verden. Spelet får oss til å bygge kaffi-plantasjar og logistikk rundt dei med esler og slitte pickup-trucks. Etterpå skal me sende handelsagentane våre til der me vil ha kaffi frå. Så bruker me kaffien til å oppfylle kontraktar og distribuerer kaffi til kaffibar…[Read more]

 • Trigger warning.

  Velkommen til Wien, Austerrike ein eller annan gong på 1800-talet. Du er i samme situasjonen som i Brass. Du har arva penger frå bestefar og har eit lite togsett. Du har ambisjoner om å fylle sentral-europa med industri og jernbaneskinner.

  Uheldigvis er det motspelarar i akkurat samme situasjon. Steg 1 i spelet er å smøre loka…[Read more]

 • Eg tolker dette som eit uttrykk for ein eksistensiell krise. Når ein mister grepet på kva ein likar og kva ein veit, er det ikkje mykje igjen…

  Mine antagelser er i stor grad hypotetiske. Rune var tydelig ikkje “dialed in”. Einar skjønte spelet, men brukte fordelen til å rekne djupare på game staten istedenfor å gjere snappy turar. Det var frust…[Read more]

 • Reglar, reglar, reglar…

  Ser ut som at Jarle hadde god kontroll. Er glad at me hadde “uendelig” bonus-actions slik at me ikkje berre satt med døde kort i tableu’et.

  Eg trur eg likar spelet. Det var litt vanskeleg å få oversikt over all informasjonen og lett destillere det ned til det viktigaste, men eg trur med litt trening går dette bet…[Read more]

 • Ny rettelse:
  Når du bygger prototype, så kan du bruke andre sine robotar som om dei er dine egne, bare at motstanderen får dei 2 poengene. Reglane brukte ein tematisk beskrivelse om at “Robotar gir machine parts”/”motstanderen sine robotar gir machine parts”. Det burde egentlig bare sagt at der det står robotar kan du drite i machine parts. Skj…[Read more]

 • Eg er nok i endå større grad biased fordi eg er total Dune-nerd. Tematikken frå bøkene er i stor grad til stades i spelet. I den forbindelse tilgir eg nok i større grad dei statiske win-conditionane og at kartet har to ornithopter-basar inntil kvarandre på ei side av kartet med medfølgande storm-svakhet og power-basen til fremen på ei anna. D…[Read more]

 • Gøy krigsspel i diplomati/krig-sjangeren. Basic-versjonen er litt polstra i kantane, og eg trur Dune-tematikken er endå kraftigare i advanced-utgaven. Me fekk ein morsom slutt der Lars Erik/Tor Inge gutsa på på slutten og vant med eit traitor-kort mot Einar/Øyvind-aksen som låg an til å kvele spelet i egen favør. Eg har eit generelt bra inntryk…[Read more]

 • Load More