Sten Ole

 • Har “pakka ut” kampanjen i spelet slik at alt er klart. Kampanjen var hjernedød tekst som er totalt frakobla spelet så det er ikkje store tapet.

  Dei nye tingene i spelet er:
  – Nye tiles og kort av samme typen som dei som er der fra starten. Null stress.
  – Ny switch action som bruker eit brukt kort hos ein motspeler og rydder litt i motoren til s…[Read more]

 • Den mystiske med forskjellen er at det er laga ein spesialregel for flavour på uselt brennevin men at det likevel utgjer nesten ingenting. Der det er litt forskjell er når du likevel kan selje brennevinen på siste runden.

  Angåande om det er best å selge så snart du kan for å skaffe kapital, er eg ikkje så sikker på. Du kan leve litt på å selge s…[Read more]

 • Kjøp.
  Putt inn i maskinen.
  Sjå om det som kjem ut passer i forhold til oppskrifta di.
  Lagre eller selg.
  Gjenta.

  Førsteinntrykket er bra. Spelet straffer dei som gjer det same og belønner dei som gjer sine egne ting, som ikkje er uvanleg i slike spel. Spelet er litt spisst i forhold til konkurranse om kven som kjem først til mølla. Her gjeld det å…[Read more]

 • Kjære Amerigo

  Du var ikkje heilt gløymd. På tross av at du er pryda med namnet til myrkets fyrste, Stefan Feld, nådde du nok ein gong bordet. Vi pusla saman brettet ditt og trengte berre gjere to justeringar for å følge reglane. Vi heiste opp tårnet som aldeles ikkje er plagiert frå Shogun. Vi måtte lesa litt reglar, men det tok ikkje lenge fø…[Read more]

 • PPS: Det står på siste sida på FAQen i regelheftet.

 • Det tok si tid før age of iron and rust nådde bordet. Det er ein uproblematisk ekspansjon med nye kort og nye måtar å vere emperor. Me fekk vel berre testa ein ny måte å vere emperor på, men spelet fungerte like godt. Det var kjekt å ha nye kort å velge mellom. Mitt inntrykk av ekspansjonen er nøytral fordi eg synes spelet er stort sett uendra fr…[Read more]

 • Trivelig spel mellom dei onde og dei litt mindre onde. Det er stort sett eit reint krigsspel der begge parter mønstrer karakterane sine til kamp for å bruke det som dei har av spesialkrefter. Atreides har hærar med hemmeleg styrkeantal, sietchar av ukjent styrke og disponerer Dune sine ørkenkrefter som om dei var deiras egne styrker. Harkonnen har…[Read more]

 • Trur noko av det som “skremmer” meg vekk frå spelet er husreglane. Eg skulle likt å prøve med opprinnelige reglar ein gong for å bedømme nødvendigheten av endringane. Men i ettertid vil eg kanskje ønske å ikkje å ha spelt det vanleg.

  Rundesystemet fungerer nok bra til å hindre at spelet ikkje slutter med kingmaking fordi den som kunne hindre se…[Read more]

 • Rune klarte ikkje å stave navnet på spelet rett. Eg har berre spelt Andean Abyss (som eg synes er dritgøy sjølv om me ofte speler feil og alle har sur munn etterpå) så eg kan ikkje samanlikne det til noko anna.

  Vijay- er ikkje mykje mindre komplisert, men korleis du og dei andre på brettet ligg an er nok meir synleg enn i COIN-spel. VP er direkt…[Read more]

 • Mindre justering på reglar: writers overlever ute i felt sjølv om marked blir lukka eller om område går tapt.

  Spelet var gøy med 4 også. Det var moro å vere chairman så lenge det varte. Eg er endå ikkje der at eg veit kva som skal til for å vinne. Men det er gøy å åle seg rundt i firmapolitikken. Det blei ikkje overraskande ein unison reaks…[Read more]

 • Siste gongen synes eg at eg fekk til mykje fram til midtpunktet i spelet. Deretter måtte eg leite etter fornuftige ting å gjere på og synes egentlig at lufta hadde gått ut av “planen” min. Teorien min ut frå dette var at eg burde bruke starten på spelet på oppgraderingar av brettet mitt og å booste opp gull og stein-produksjonen min.

  D…[Read more]

 • Ang produksjon gull/stein: Du har heilt rett. Eg støtta meg på eit eksempel i regelheftet der eg no ser at kuben står på eit anna felt enn det eg trudde. Eg bøyer meg i støvet og river opp regel-advokat-lisensen min.

  Vegg-regelen sjekka eg på BGG. Dei må legges inntil den “gule” kjernen av action-boardet.

 • Dette er eit kvalitets-euro-spel. Det har god ikonografi, eit actionsystem med mange nyansar som hindrer at spelet ikkje berre er gjennomsyra strategisk, men også gir mange taktiske valg underveis. Bonusane kjem i alle endar i dette spelet. Du har dilemma der ein bør satse på noko, men at ein likevel ender opp med å gjere mykje forskjellig for…[Read more]

 • Dette var eit koseleg spel der horder med “horrors” kjem nedover eit kart for å drepe. Jobben din er å stå imot og redde folk ut. Mange artige folk og ting som skjer her. Humorfaktoren er der.

  Spelet følger eit system der kamp og bevegelse skjer i ordna former. Du har ei enkel liste med actions, der visse er ganske kjedelege (for eksempel å hent…[Read more]

 • Dette var eit mykje meir smooth spel enn det ser ut som. Det er eit kaos av roller, aktiviteter og korrupsjon. Men på ein eller annan måter så fungerer det. Kanskje det er fordi alt skjer i ein tydeleg rekkefølge. Eller at alle terning-trill fungerer etter same reglane. Eller at ting står på logiske plassar slik at det ikkje blir noko du lurer…[Read more]

 • Var faktisk nyttig å lese reviewen til Stuart før me testa spelet. Då blei det ikkje så mykje regelsjokk. Han har mange gode poeng som designeren ikkje har godt tilsvar på utanom at Stuart ikkje har spelt nok.

  Eg treng meir erfaring før eg veit korleis eg stiller meg til spelet. Det kan godt hende at regelunntakene gir meining når ein speler…[Read more]

 • 4ar-trill i field battle
  Tell opp terningar du har fått frå:
  – infanteri
  – kavalri (+ kavalricharge)
  – ekstra-terningen for forsvar
  – ekstra terningen frå å vere trekantområde

  0-1: ingen hits frå 4
  2-3: maks ein hit frå 4
  4+: maks to hits frå 4

  Casualties i field battle
  Første hit tek ein hest om det var ein kavalri-charge. Resten må fordeles…[Read more]

 • Då er reglane 0,0043% på plass. Inntrykket mitt er at dette på eit eller anna tidspunkt blir spelbart. Men forutsetningen er mykje meir heimelekse på alle enn Here I Stand og Virgin Queen. Dette er rett og slett fordi alle faksjonane er 300% meir kompliserte enn i tidlegare spel. Dette er reglar som ein må halde styr på sjølv, fordi for eksemp…[Read more]

 • Shikoku er eit av dei mindre skumle 18xx-spela og er eit godt alternativ for normale folk som ikkje vil forville seg heilt inn i 18xx-verden. Det er ikkje ørten forskjellige togfirma med mykje spesialreglar og det er ikkje aksje-emisjonar og fusjonar på aksjemarkedet. Det går med andre ord an å spele dette for første gongen og ha det gøy.…[Read more]

 • Eg undra meg over kor eg hadde høyrt namnen på designeren før, Stefan Godot. BGG gav meg svaret. Han er faren til Human Punishment: Social Deduction 2.0 som eg har i hylla mi (og er umulig å få solgt). De hugsar kanskje at me testa det på SFO-bygget på Undarheim skule. Mykje random sikting og skyting og lite Social Deduction fordi folk hadde…[Read more]

 • Load More