Sten Ole

 • Rune klarte ikkje å stave navnet på spelet rett. Eg har berre spelt Andean Abyss (som eg synes er dritgøy sjølv om me ofte speler feil og alle har sur munn etterpå) så eg kan ikkje samanlikne det til noko anna.

  Vijay- er ikkje mykje mindre komplisert, men korleis du og dei andre på brettet ligg an er nok meir synleg enn i COIN-spel. VP er direkt…[Read more]

 • Mindre justering på reglar: writers overlever ute i felt sjølv om marked blir lukka eller om område går tapt.

  Spelet var gøy med 4 også. Det var moro å vere chairman så lenge det varte. Eg er endå ikkje der at eg veit kva som skal til for å vinne. Men det er gøy å åle seg rundt i firmapolitikken. Det blei ikkje overraskande ein unison reaks…[Read more]

 • Siste gongen synes eg at eg fekk til mykje fram til midtpunktet i spelet. Deretter måtte eg leite etter fornuftige ting å gjere på og synes egentlig at lufta hadde gått ut av “planen” min. Teorien min ut frå dette var at eg burde bruke starten på spelet på oppgraderingar av brettet mitt og å booste opp gull og stein-produksjonen min.

  D…[Read more]

 • Ang produksjon gull/stein: Du har heilt rett. Eg støtta meg på eit eksempel i regelheftet der eg no ser at kuben står på eit anna felt enn det eg trudde. Eg bøyer meg i støvet og river opp regel-advokat-lisensen min.

  Vegg-regelen sjekka eg på BGG. Dei må legges inntil den “gule” kjernen av action-boardet.

 • Dette er eit kvalitets-euro-spel. Det har god ikonografi, eit actionsystem med mange nyansar som hindrer at spelet ikkje berre er gjennomsyra strategisk, men også gir mange taktiske valg underveis. Bonusane kjem i alle endar i dette spelet. Du har dilemma der ein bør satse på noko, men at ein likevel ender opp med å gjere mykje forskjellig for…[Read more]

 • Dette var eit koseleg spel der horder med “horrors” kjem nedover eit kart for å drepe. Jobben din er å stå imot og redde folk ut. Mange artige folk og ting som skjer her. Humorfaktoren er der.

  Spelet følger eit system der kamp og bevegelse skjer i ordna former. Du har ei enkel liste med actions, der visse er ganske kjedelege (for eksempel å hent…[Read more]

 • Dette var eit mykje meir smooth spel enn det ser ut som. Det er eit kaos av roller, aktiviteter og korrupsjon. Men på ein eller annan måter så fungerer det. Kanskje det er fordi alt skjer i ein tydeleg rekkefølge. Eller at alle terning-trill fungerer etter same reglane. Eller at ting står på logiske plassar slik at det ikkje blir noko du lurer…[Read more]

 • Var faktisk nyttig å lese reviewen til Stuart før me testa spelet. Då blei det ikkje så mykje regelsjokk. Han har mange gode poeng som designeren ikkje har godt tilsvar på utanom at Stuart ikkje har spelt nok.

  Eg treng meir erfaring før eg veit korleis eg stiller meg til spelet. Det kan godt hende at regelunntakene gir meining når ein speler…[Read more]

 • 4ar-trill i field battle
  Tell opp terningar du har fått frå:
  – infanteri
  – kavalri (+ kavalricharge)
  – ekstra-terningen for forsvar
  – ekstra terningen frå å vere trekantområde

  0-1: ingen hits frå 4
  2-3: maks ein hit frå 4
  4+: maks to hits frå 4

  Casualties i field battle
  Første hit tek ein hest om det var ein kavalri-charge. Resten må fordeles…[Read more]

 • Då er reglane 0,0043% på plass. Inntrykket mitt er at dette på eit eller anna tidspunkt blir spelbart. Men forutsetningen er mykje meir heimelekse på alle enn Here I Stand og Virgin Queen. Dette er rett og slett fordi alle faksjonane er 300% meir kompliserte enn i tidlegare spel. Dette er reglar som ein må halde styr på sjølv, fordi for eksemp…[Read more]

 • Shikoku er eit av dei mindre skumle 18xx-spela og er eit godt alternativ for normale folk som ikkje vil forville seg heilt inn i 18xx-verden. Det er ikkje ørten forskjellige togfirma med mykje spesialreglar og det er ikkje aksje-emisjonar og fusjonar på aksjemarkedet. Det går med andre ord an å spele dette for første gongen og ha det gøy.…[Read more]

 • Eg undra meg over kor eg hadde høyrt namnen på designeren før, Stefan Godot. BGG gav meg svaret. Han er faren til Human Punishment: Social Deduction 2.0 som eg har i hylla mi (og er umulig å få solgt). De hugsar kanskje at me testa det på SFO-bygget på Undarheim skule. Mykje random sikting og skyting og lite Social Deduction fordi folk hadde…[Read more]

 • Dette spelet er Hardrian’s Wall i Twilight Imperium-klær. Du har eit sett med ressursar som du bruker til å krysse av ting som gjer at du kan krysse av andre ting osv heilt til du går tom. Så fortsetter du. Twilight Inscription har meir granulære turar enn motparten og deler opp brettet i 4 deler der du berre aktiviserer ein om gongen. Det har…[Read more]

 • Reglar, reglar, reglar…

  Check State
  Når du du avdekker at nokon har dødd, skjer to ekstra ting. Det blir ein Vote og og det blir lagt eit roomkort inn i kortstokken til rommet der døden var avdekka.

  Bruk av kamera
  Du skal også putte eit roomkort i stokken etter å ha sjekka personen eller rommet.

  Vanskeleg å seie om eg likar spelet eller…[Read more]

 • Mange lure ideear å finne i denne euroen. Det er eit worker-placement-spel der kvar arbeider har ferdigheter som kan trenes, og desse ferdighetane trengs for at arbeideren skal kunne bruke den eller den action-spacen. Handlingen går ut på å forflytte seg til sjøs og på land, oppdage dyr, slå leir, skrive brev og sende eksemplar av funna dine t…[Read more]

 • Feide rettelse
  Liten Korreksjon angåande feide og feidekubar. Kubane går fortsatt vekk når du gjer dei om til terningar, men einaste vanlege måten å få inn nye kubar på er å stjele sau og kyr med raid.

  Ok, så no har eg fått sove litt på erfaringen, dobbeltsjekka reglar og blitt litt meir klok på dynamikken i spelet. Og eg trur spelet blir…[Read more]

 • Eg synst dette var eit litt underleg spel. Me slåss for sau og ære(?). Poengene renner inn og det er litt vanskeleg å forstå kva spelet oppfordrer deg til å gjere. Etter regelrensk er eg litt klokare og trygg på at det er ein intensjon bak ideane til spelet.

  Eg synes spelet er ein fisk inni ein ulvepels inni eit saueskinn. Det er kledd som eit G…[Read more]

 • Ein av dei meir strømlinjeforma og fredelege Rosenbergerane der ein treng lite forklaring for å kome i gang. Det er egentlig ein city-builder der du forvalter ressursar og ekspanderer. Ein treng ikkje mate nokon og blir ikkje så veldig hindra av motspelarar, så det er eit perfekt spel for å slappe av ein torsdagskveld. Dessverre formerer ikkj…[Read more]

 • Kult spel som ser litt komplisert ut, men som egentlig er ganske eit lett spel. Du bygger ting i eit økonomisk økosystem der kva du bygger påvirker økonomien. Spelet har ein liten papp-datamaskin som held styr på prisane som bestemmer kva ting koster og kva du får i inntekt. Du har heller ikkje total frihet til å bygge kva du vil. Du er bunden…[Read more]

 • Dessverre kom eg ikkje på å fotografere.

  Spelet er, som eg tidlegare har sagt, langt nede på plass ca 2500 på BGG, men eg hadde gode forhåpningar basert på det eg har sett på nett og det produksjonsselskapet har gitt ut før. Temaet er litt tynt forklart at vi er på ein planet med menneskeaktige aliens som i utgangspunktet er snille men lokalt e…[Read more]

 • Load More