Reply To: Pericles – the Peloponnesian wars

#3034
Sten Ole
Participant

Rettelse. Eg er ikkje Pericles. Eg forstår ingenting.

Redeployment – Nytt forsøk

– Alle units må redeploye til basar av sin farge.
– Units som allerede er ved ein base av rett farge KAN redeploye til ein annan.
– Det kan ikkje vere meir enn 15 units av ein farge i eit område med base(r).
– Kvit og blå redeployer først. Etterpå gul og raud.
– Alt som ikkje har ein lovleg plass å vere døyr.

– Unntak 1: Blåe units kan også redeploye til kvite basar.
– Unntak 2: På kvart område utan ein “friendly” base kan ein unit frå “sida” stå igjen.