Reply To: Pericles – the Peloponnesian wars

#3040
Sten Ole
Participant

Redeployment of Doom
BGG har kome med kome med positiv respons til massedødssituasjonen i spelet vårt. Eg er villig til å godta denne sjølv om Mark Herman ikkje har vist seg ennå. BGG-community’en har crafta denne klarifiseringen for å beskrive redeployment:

“REDEPLOYMENT SEGMENT
– Units are redeployed in the following order: white, blue, yellow, red.
– Units of each colour complete both Mandatory and Elective Redeployment before proceeding to redeployment of the next colour.
– Redeploying units are not required to follow the movement restrictions of an Expedition Assembly or Peace status. They are simply shifted to the theatre to which they are redeploying.
– A theatre with at least one Friendly base may contain up to 15 Friendly units at the end of the Redeployment Segment.

Mandatory Redeployment
Units must redeploy to a theatre with a base of matching colour.

Exceptions:
* Blue units may redeploy to a theatre with either a blue or white base.
* At the end of the Redeployment Segment, one Friendly unit of a Side (either colour, land or naval) may remain in a theatre with no Friendly base.

If already in a theatre with a base of matching colour, units are not required to redeploy but may do so during Elective Redeployment.

Elective Redeployment
When Mandatory Redeployment is completed, units may electively redeploy, following the same restrictions for Mandatory Redeployment.”

300
300-meeplen gir 3 styrke. 2 “vanleg” styrke og 1 stratego styrke. Som sagt, så forsyner han sin eigen bevegelse som stratego.

Aristophanes A,B,C
Alle korta skal med i setup.

Issues-plassering på kartet
Frå reglane: “A Faction may show his Compatriot the issue he is about to place on the map […]” Altså mindre behov for å tankelese kvarandre. Men fortsatt må du ha hugsekapasiteten til ei steintavle.

Persiske basar
Når du bygger i Sparta får du per persiske base 1 båt eller 2 landstyrke. Og her er mulighetane og begrensingane litt crunchy. Noko av dette kan bygges utanfor Sparta. Opptil ei grense på 3 raude båtar i sparta, 4 gule soldatar i Ionia og 3 gule båtar i Lesbos/Chios/Samos/Cyclades/S.Sporades. Desse mulighetane kjem an på om du har basar der du vil bygge.

Military issue i heimlandet
Du får som kjent bygge styrkar, men det som ikkje er opplagt er at det også er lov å flytte med heimlandet som destinasjon. Dette er nyttig dersom ein skal heim og fjerne ein invasjonsstyrke, men også dersom ein vil “snik-flytte” styrkar så dei blir pinna her og der. Merk at desse snike-styrkane kan ikkje kome FRÅ heimlandet.

Referanse til snik-flytting (for dei som tviler)
“Units may move from multiple Theaters, may move through
an unlimited number of Theaters, and can take any legal path
desired until it must stop. A unit must stop when it either enters
the Expedition Theater, or a Contested Theater which it is not
permitted to exit via any Connection. Units may not stop in any
other Theater.”

“Play Note: The movement rules are intentionally free form.
Moving units are not required to take the most direct route.
The upshot of this is that the Commanding General may
use his allotted moves to broadly reposition his forces to
other Theaters as he wishes, so long as those units become
‘stuck’ there under 9.32.”

Argos-kubane
For dei som lurte. Måten å bygge desse er A. Bygg kvit base i Sparta. B. Kjør atensk League Issue i Sparta. Resultat: Få 4 Argoskubar som står låst fast der klare til å bli drept av spartanarane. Dei er utsatt for redeployment-reglar som gjer at dei kan forsvinne om det ikkje er ein kvit base der til å forsyne dei. Aten-spelarane mister ikkje Honor når dei døyr. Ser for meg at desse kan vere del av ein ekkel angrepsplan som inkluderer 2 league-issuar og ein militær-issue i Sparta.