Reply To: Sleeping Gods

#3075
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar…

Våpen
Du kan bare ha eitt våpen aktivt på ein person. Combat-statsane som står printa på karakteren er eit våpen. Det vil sei at når du set på eit nytt våpen, så må du velge om du skal bruke det nye våpenet eller det som er printa på karakteren når du angriper. Du kan ikkje summere effektane.

Totems
Når du finn ein totem, skal du legge to milde events på event-decken. Du får betre tid til å vinne spelet. Dette sannsynleggjer at om du tek deg for god tid, så går spelet dårleg for deg.