Reply To: Fief: France 1429

#1136
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar, reglar…

Excommunication
Bishop og cardinal-titlane er tapt og går tilbake til brettet ved excommunication. Tittelen kjem altså ikkje automatisk tilbake når excommunication’en er oppheva.

Tithe
Når paven bruker tax-kortet går alle vindmølleinntektene på heile kartet til han. Det går an å spele tax-kortet på ein bishopric der det allerede har blitt blitt brukt av ein annan. I såfall er det den geistelige med lågast rang som får inntektene. Det vil sei at biskopen kan “stjele” inntekta til kardinalen.

Arv til ektefelle
Når ektefellen arver ein tittel, vil fortet også bli overtatt og hæren som står der blir overtatt.

Tap av fief-tittel uten arvingar
Tittelen går tilbake på brettet. MEN! Når ein ny lord kjem inn i familien og fortet ennå er under din kontrol, får du tittelen tilbake uten kostnad. Dette er ein litt snål regel dersom det tar eit par rundar før spelaren får ein ny lord.

Movement
Diverse snåle reglar her. Men noko som me bør vere klar over er at om nokon har flytta inn i ein village der du er, så har du lov til å flytte ut så lenge du ikkje går der den andre kom inn ifra. Ein eventuell siege starter ikkje før battle-fasen. Siege er det einaste som låser ein hær fast på ein plass. Reglane her gjer det også viktig å plassere hærar på veiane som viser kor det går an å flytte ut uten å be om lov fra eigaren av villagen eller veien du skal passere. (Kan nevne at dette likevel ikkje reinvasker min manøver mot Rune når me spelte).

Battle
Allierte kan samla styrkane sine. Etter kvar battle-roll kan allierte revurdere kven dei er på lag med. F eks kan speler A og B utrenske speler C med moderate tap for B, så kan speler A bestemme seg for å angripe B etterpå i samme kampen.

Siege
Når allierte beleirer eit fort, kan begge spelarar legge ned siege tokens samtidig og bruke begge to i ein eventuell kamp neste runde.

Uprising
Secret passage fra kva speler som helst kan kombinerast med uprising for å angripe strongholds og fort. Fleire uprising kort (fra kva spelar som helst) kan også brukast for å bryte gjennom -1 og -2 terning regelen på strongholds/fort.