Reply To: Nations

#1290
Sten Ole
Participant

Etter to gjennomspelingar har eg fått inntrykket at engine-building-aspektet med spelet er mykje viktigare enn dei meir forgjengelige hendingane i spelet.

Det blei reist tvil om Abraham Lincoln-kortet siden det var så sinnsjukt kraftig. Dessverre er tolkninga rett og like brutal kortet tilseier. Det er fullt ut lovleg å bruke det. Uetisk, men lovleg.