Reply To: Lancaster

#1831
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar, reglar…

Oppstart (med ekspansjon)
Spelarane får ein ekstra voting cube i starten.

Dishonor
Dishonor blir delt ut på første rad på krigane også. Reglane omtaler dette også som tapte konfliktar som er det som utløyser markørane. Dishonor blir altså meir vanleg (og derfor også meir skadeleg for dei som har flest). BGG approved.

Tårnet
Tårnet som lar spelarar kaste bort dishonor blir tømt i rewards-fasen. Knektane er altså ikkje permanent tapte og kapasiteten til å fjerne dishonor er litt større.

Kan nevne at det kanskje er naturleg å blande inn dei gråe lovene (Laws of the King) inn i lov-økosystemet siden desse omhandler ekspansjonselementene.