Reply To: Civilization – A New Dawn

#1902
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar, reglar…

Natural wonders:
Natural wonders teller alltid som fjell med verdi 5.

Bygg by:
Terreng på alle feltene mellom egen friendly space og der byen skal bygges på må ha låg nok terrengverdi. Fiendtlege kontrollmarkørar og barbarar blokkerer.

Angrep:
Terrengverdi begrenser ikkje kor du kan angripe. Men KONTROLLMARKØRAR og barbarar (og vatn) kan ikkje angripes gjennom. Du kan ikkje angripe frå felt som du erobra på same runden.

Forsvarsverdier:
City State: 8
Barbarar: Terreng
Kontrollmarkør: Terreng + forsvarsbonusar fra kort o.l. + 1 per reinforced på eller inntil markøren + trade goods i forsvar.
By: Terreng x 2 + forsvarsbonusar fra kort o.l. + 1 per reinforced på inntil byen + trade goods i forsvar.

Trade goods kan forsvarer betale etter at angriper har vist sin investering. Trade goods gjelder berre for eitt forsvar.

Trade tokens:
Max 3 tokens per fokuskort

Diplomatikort:
Angriper må (selvfølgelig) levere inn diplomatikort når han angriper nokon. Forsvarer beholder ironisk nok kort han evt har.

Anna:
Mykje knaskete reglar rundt diverse edge-cases og når du går tom for brikker av eine eller andre typen.