Reply To: U-BOOT

#1937
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar…

Korleis ting blir gjort
(A. Kapteinen spør om ordren kan gjerast om det er tvil.)
(B1. Kapteinen beordrer ein mobilisasjon og seier kva stasjonar som skal vere klare og flytter ordremarkøren.)
(B2. Mannskapet flytter på folka sine.)
(B3. Mannskapet tar skade om det er farlige ting i ubåten. Dette skjer ved at first officer trekker kort til dei.)
(B4. Alle bekrefter at mobilisering er utført.)
C. Kapteinen gir ein ordre og ordremarkøren flytter seg.
D. Personen som har ansvar for den aktiviteten legger aktiveringsmarkørar på sjømenna som gjer ordren og bekrefter at ordren er utført.
(E. Om han må bruka mannskap til andre personar må han be om dette og dei må legge aktiveringsmarkørar på sjømenna sine.)
F. First officer oppdaterer appen.
—Enkelt!

Roller
Kapteinen planlegger alle aktiviteter og gir ordre. Han må altså vite om alle aktivitetane og kva dei gjer. For å hjelpe han bør dei andre spelarane vere flinke til å vise situasjonsbildet med spelkomponentane sine og svare på eventuelle spørsmål. Kapteinens utfordring er å få heile puslespelet til å gå opp. Om han går tom for ordre så ryker moralen. Om mannskapet blir gitt for mange oppgaver er dei oppbrukt før neste vaktskifte. Han administrerer kort som viser kva som skjer om maralen går i dass. Han har også kort som skal hjelpe.

First officer er hovedsakleg app-meister. Når appen seier ifra om ting, må han vidareformidle det til dei det er relevant for. Aktivitetar som mannskapet gjer må han plugge inn i appen (ikkje alle aktivitetane skjer inni der). Endring i aktivitetar må også oppdateres, f eks antal observatørar og antal reparatørar. Når nokon blir skada, må han dela ut skadekort til dei det gjelder for. Når appen ber om ein event, må first officer lese eit geheim-kort. Av og til er det app-baserte ting andre må få gjere, då må appen lånes vekk.

Chief engineer er ansvarleg for skadeadministrasjon. Når first officer forteller om skader, så må chief engineer oppdatere med å legge markører på ubåten. Det er også naturleg at han veit kor toolboxane er og kva som er i dei som gjør at ein treng færre sjømenn på reparasjonsoppgåver. Kontroll på spesialressursar til å ordne opp i farlige situasjoner som f eks brann er også viktig. Når han flytter folka sine rundt, kan mannskapet også ta med seg toolboxar og ressursar. Chief engineer må samhandle med first officer for å vite kor omfattande reparasjonsoppgåvene er slik at han veit kor mange som skal flyttes. Chief engineer må også oppdatere fart og dybde og oppdaterer dette på brettet sitt for å holde kapteinen informert.

Navigatøren må oversette informasjonen som first officer gir til kartinformasjon og eit taktisk kart til kapteinen. Navigatøren er også den som angir tal tilbake til first officer når kapteinen ber og kursendringar. Navigatøren bør be first officer om klokkeslett og må ha kontroll på fart for å vite kor langt ubåten har kome på kartet. Om navigatøren mister oversikt, må sekstanten kanskje brukes. Hovedutfordringa til navigatøren er å lære seg å bruke kartverktøyene riktig. Navigatøren må også lage mat, så lenge kapteinen husker å beordre det, som påvirker moralen.
— Enkelt!

Aktivering
Når ei handling blir gjort, så putter du ein aktiveringstoken på sjømannen. Han har plass til 3, etter det tar han pause fram til vaktskiftet. Visse aktiveringar er varige handlingar, observasjon og reparasjon. I såfall legges spesielle tokens på sjømannen. Viktig i dette tilfelle er å heile tida oppdatere first officer med kor mange som er i dette moduset. Dersom nokon av desse blir avbrutt, for eksempel at personen flytter på seg, blir tokenen på sjømannen snudd til ein normal token. Ved vaktskifte blir observasjon/reparasjons-tokens flytta neste skift. Her må kanskje den nye sjømannen legge til ein aktiveringstoken om han ikkje er ein ekspert, eventuelt avbryte operasjonen. Ein aktiveringstoken blir fjerna på sjømannen som nettopp avsluttea vaktskiftet sitt (om dei ikkje overførte ein token som nevnt tidlegare). Røykepausar fjerner også ein aktiveringstoken. Når ei sigaretteske blir brukt på brua, kan opptil 4 sjømenn kaste ein token kvar (må ikkje vere dine eigne).
— Enkelt!

Moral
-1 per gong kapteinen gir ein ordre uten meir steg på ordretracken.
+3 kvar gong ein skip blir senka.
+2 kvar gong ein environmental condition blir fjerna
-2 per gong ein person dør.
-2 til 1 kvar gong appen ber om kva mat som er spist.
-1 dersom det er ein hull breech
— Enkelt!

Skade
Eit skadekort blir lagt under sjømannen og viser kva tokens som må legges til og kva slags first aid som trengs for å ordne opp. Woundtokens går vekk istadenfor aktiveringstoken ved vaktskifte dersom legemidler allereie er brukt. Når ein sjømann får to wounds er han død. Då vil miniatyren “teleportere” inn og ut ved kvart vaktskifte. Dersom moralen på skipet er på bunn, kan ordre fortsatt gis, men dersom det skjer ein hull breach eller ein ny environmental condition kjem på plass så er ubåten tapt.
— Enkelt!

Skyt ein torpedo
(A. Lad torpedo)
(B. Kom inn i god posisjon)
C. Programmer torpedo, TDC
D. Flood torpedo
E. Skyt torpedo
— Vanskelig, spesielt B!

Anna
– Hydrofonen har vanvittig lang rekkevidde.
– Kanonen er sannsynlig bedre mot enslige handelsskip enn torpedoangrep.
– Kapteinen er egentlig den som speler spelet.
– First offiser speler data og gir beskjedar.
– Navigatøren sin jobb er å “visualisere situasjonen” og beregne kursar.
– Chief engineer er gratispassasjer, men får spele puslespel når alt har gått galt.