Reply To: Nytt lokale?

#2160
Jarle Haktorson
Keymaster

Update

SFO: Rektor på Undarheim er positiv. Om det blir noko her, blir det skrive langtidsleigekontrakt med teknisk etat (det er dei som “eig” byggmassen). Så dette ser ut som ein option.

Biblioteket: Eg var på foreldremøte på skulen i dag, og biblioteket skal lansere ein kampanje no for at endå fleire skal bruke biblioteket på dag- og kveldstid. Hm. Eg likar meg veldig godt der, me har vore der i mange år, men det var betre med eigen nøkkel og berre oss.

US: Skal sjekke meir her.

Kulturskulen: Der er det visst no same retningslinjer som for SFO; det skal vere mogleg å skrive langtidskontrakt med teknisk etat.

Andre stader: Ingen forslag.