Reply To: Nytt lokale?

#2329
Rune Hanssen
Keymaster

Har høyrt med Sunde skule og kommunen om bruk av rom.

Diverre har byråkratiet og politikarane laga eit system som kjem sånne som oss lite til gode. Det er mange faktorar som må spikrast om me skal ha eit rom tilgjengelg:

– fritt bruk av tid er nærast umogleg sidan teknisk skal vite kva som skjer overalt til ei kvar tid
– nøkkellån er vanskeleg grunna «sensitive» rom
– alder spelar inn
– varme må tingast

Alt er avføring…

Er me heldige så får eg ein telefon om særavtale, men lite truleg. Beste er om me byggjer eit hus sjølve.