Reply To: Nytt lokale?

#2549
Jarle Haktorson
Keymaster

Melding frå kommunen: Tysdag 3. mars er SFO oppteken fram til kl. 20 (så då er nok lokalet lite eigna for speling).

For øvrig: Eg synes lokalet fungerer fint som spelelokale. Mitt forslag er å kjøpe blom til skulen ved slutten av året slik at dei likar oss, og så kan me kanskje bestille lokalet endå meir ifrå sommaren av. Dette fordi biblioteket, til trass for at det er mitt førsteval og plassen eg likar aller mest å spele på, er blitt meir og meir utilgjengeleg og random folk/events som forstyrrer (og då tenkjer eg ikkje in-game).