Reply To: On Mars

#2584
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar, reglar…

Shelter
Når du bygger ny shelter eller shelter-complex, får du krystall(ar).

Andre gjennomspeling med rettare reglar endrer ikkje at dette spelet er fortsatt vanskelig å løyse strategisk. Kortsiktig gevinst er lett å finne, men det er vanskeleg å gjere ting som lønner seg på lengre sikt som ikkje også blir utnytta av andre. Kanskje hovedutfordringa i spelet er å ha ei handlingskjede der du unngår at ressursar må kastes eller at actions er unyttige. Og så må du berre lære å leve med robotane til Sturla knuser discoveries som roveren din skulle til å plukke opp. AAAAAARGH!