Reply To: Pericles – the Peloponnesian wars

#3031
Sten Ole
Participant

Reglar, reglar, reglar…

Fred!
Når freden inntreffer må alle raude og blåe militærbrikker til heimfeltet eller til ein plass med ein base i sin farge. Leaguebrikker er ikkje påverka. Mens det er fred kan ikkje Blåe units gå inn der det er raude og omvendt. Dersom både blå og raude har base på same plass kan det likevel oppstå kamp via military issue.

Military Issue til produksjon
Når du produserer med military issue kan du berre bygge raude og blå brikker. Desse kan berre bygges i Athens og Sparta.

Military Issue til movment/angrep
Alle faksjonar bestemmer strategos først, men forsvarer viser ikkje før angriperen har flytta brikker på kartet. Athens kan bruke state ship strategoen (den svarte) til slutt. Noko morsomt er at brikkene som blir flytta treng ikkje alle ende opp på destinasjonen til militær-issuen. Nokre kan ende opp på andre plassar der fienden er og bli låst der. Dette sjølv om denne alternative destinasjonen ikkje er ein naturleg sti til militær-issue-brikken.

Battle
Du kan ha ein battle sjølv om det ikkje er militærbrikker (frå errata-dokument). Det vil sei at du kan vinna sjøslag og kampar på land uten styrker, med eller utan strategos om korta er på ditt lag. Dette er ein “lur” måte å snika til deg ein ufortjent andre kamp av motsatt type. Honor blir ikkje vunne eller tapt i desse innleiande idiotkampane.

Bestemmelse av tapte militærbrikker
Leiaren for motstandaren bestemmer kva skal dø (frå errata-dokument). Ein ekstraregel er at raude og gule landstyrker ikkje får dø samtidig. Blåe og kvite sjøstyrkar får ikkje dø samtidig. Ein ekstra-ekstra-regel er at ikkje fleire units på tapssida kan dø enn loss-differentialen bestemt av kampprosedyren. Base-tap skjer til ein pris på 2 per loss differential-tal (og kan berre skje når militære styrkar er utraderte).

Major defeat
Om ei side mister 5 eller meir honor i ein kamp (medrekna hostage) kjem war/peace brikken i spel til neste debatt på tapande side (2-feltet på opposisjonen). Hostages-brikken i seg sjølv kan brukes til liknande formål på eit seinare tidspunkt.

Redeployment
League units kan berre redeploye til leaguebasar i sin farge. Raud kan berre redeploye til raude basar. Blåe units kan redeploye til blåe ELLER raude basar.

Reglane er konsumert og internalisert. For all intents and purposes er eg no blitt Pericles. Eg forstår alt. Eg vandrer på mørkeblåe stiar til brune firkantar i dei kvite seil-pinnane mine, og den stygge raude tremannen kan ikkje stoppe meg…