Reply To: Pericles – the Peloponnesian wars

#3033
Sten Ole
Participant

Fred – continued
Fred må reknes som eit relativt begrep. Det er fortsatt krig. League units får krige som dei vil akkurat som før også mot Aten og Sparta. Den einaste forskjellen er at Aten ikkje får flytte styrkar til der Sparta står og omvendt. Reglane seier at Aten og Sparta får exit’e theatres, men må fremdeles respektere normale exit-reglar. Altså om det er motstandarbrikker til stede, kan du vere hindra frå å forlate området.

Redeployment – continued
Nok ein gong frå BGG: Redeployment er eit krav med strenge reglar. Kvite gjer det først, så blåe, så gule, så raude. Alt kan flyttes, men når redeployment er ferdig må alle unitane for fargen anten stå enkeltvis aleine i tomme plassar eller ein plass der fargen har base. I tillegg kan det ikkje vere meir enn 15 friendly units på ein plass. Unntak frå regelen er at blåe units får parkere ved kvite basar i tillegg. Alt som ikkje klarer å følge reglane “døyr”.

Fordelen til Aten er det meir romslege base-kravet. Fordelen til Sparta er at sidan dei redeployer sist kan dei tilpasse kor dei plasserer ting ut frå motstanderen, samt at dei kan bli ståande igjen på plassar utan basar der begge lag er til stade.