Reply To: Twilight Imperium

#3698
Sten Ole
Participant

Om promissory notes er reglane klare på skillet mellom kort på hånd og kort i playareaen, og at playarea-korta ikkje kan gis vekk i handel. Timing på når kortet blir lagt i playarea blir ikkje nevnt, men det er rimelig å tru at dette må skje på turen din.

Deler av dette er beskrevet i learn to play-heftet, men siden promissory notes blir håndtert som noko frivillig ekstra du legger til “advanced game” så er reglane følgeleg ufullstendige.

Om me berre velger å spele som før er greit for meg siden det ikkje lager store problem, men det var for eksempel eit secret objective som var veldig lett for meg i går som krevde ein promissory note frå ein motstander i playareaen.