Reply To: Praga – caput regni

#3919
Jarle Haktorson
Keymaster

Praga Caput Regni betyr “Praha, hovudstaden i Kongeriket”, og handlar altså om å byggje opp Praha, hovudstaden til kong Karl IV, herskaren over det Tysk-Romerske riket. Kartet og komponentane er flott utført og dreg deg raskt inn i 1300-talet.

Ein Rondell styrer heile tida kva action du kan ta. Du kan ta kva du vil, men alt etter korleis denne snurrar rundt, påverka av andre spelarar, vil actions koste ting, eller gi deg ting. Samtidig vil plasseringa av denne actionen også skifte i sjølve Rondellen, som igjen gir deg ulike bonusar.

Med ein action har du masse val. Du kan byggje ut hovudgata i byen. Eller brua som knyt dei to bydelane saman. Eller på den store katedralen. Eller på forsvarsverket rundt byen. Eller ulike bygningar i byen. Eller du kan oppgradere eigne actions, slik at dei blir sterkare. Eller du kan byggje forsvarsverk rundt ditt eige spelarbrett.

Du har heile tida noko å finne på. Men kva som er lurt når, er nok ein nøkkel her. Eg trur ein strategi med litt av alt eller mest av ein ting, begge kan fungere her. Men sidan actions og bonusar er styrt av Rondellen, må du gjerne improvisere eller gjere litt mindre gode actions av og til.

Samtidig har du din eigen økonomi som du må ha kontroll på. Både pengar og stein er viktig å ha, og det å byggje opp gullgruver eller steinbrot er sentralt for å få til noko som helst. Og egg. Masse egg. Kvifor? Då må du spele spelet, så finn du ut av det.

Spelet er lett å kome inn i, det er aldri frustrerande, trur nesten me ikkje sjekka regelboka ein einaste gong, då alt flyt flott og naturleg og du har heile tida noko å gjere på, sjølv om alt ikkje alltid er optimalt. Stor anbefaling!