Reply To: Tanto Monta

#4080
Sten Ole
Participant

Var faktisk nyttig å lese reviewen til Stuart før me testa spelet. Då blei det ikkje så mykje regelsjokk. Han har mange gode poeng som designeren ikkje har godt tilsvar på utanom at Stuart ikkje har spelt nok.

Eg treng meir erfaring før eg veit korleis eg stiller meg til spelet. Det kan godt hende at regelunntakene gir meining når ein speler sånn som spelet vil at du skal spele, og derfor blir dei ein meir naturleg del av spelet.