Reply To: Here I Stand

#975
Sten Ole
Participant

HERE I STAND (RUNDE 2)

Oppsummering av gjennomspelingen
Sturla var Frankrike og Ottoman. Rune var Papacy og Hapsburg. Sten Ole var England og Protestants. Ottoman ødelagte Hungary i løpet av kort tid og kom tidlig i krig med Hapsburg. Krigen mellom Hapsburg og Frankrike hardna til etter at England allierte seg med Hapsburg. Ottoman blei hardt belemra med krig i heimlandet og blei midlertidig pasifisert. Hapsburg tok over fleire keys og fanga ledaren. Frankrike kapitulerte og Hapsburg hadde tent 5 VP på krigen. Papacy brukte mykje krefter på opprustning i Italia grunna fransk nærvær så Protestants fekk vokse relativt fritt. Ottoman og Hapsburg kom i krig igjen og hadde store styrkar som gjekk litt i kvarandre. Begge risikerte mykje på manøvrer for å kutte flyktmuligheter fra motstanderen. Spelet enda med Hapsburg i veldig god posision poengmessig og i form av kort.

Inntrykk
Me klarte i større grad å spele rett denne gongen. Me kom bordi eit par unntakssituasjoner som krevde litt regelgraving. Forståelsen av reglane rundt kriging var bedre og blei gjennomført raskare.

Hapsburg var fortsatt mektig, likt som første gjennomspelingen. Det kan virke som at dersom Hapsburg konsentrerer seg om Frankrike mens Frankrike bruker tid på Italia, vil Frankrike knekke saman. Hapsburg har stor tilgang på kort og hærstyrkar og trenger kanskje tilsvarande mykje motstand. Konflikt mellom England og Frankrike viser seg igjen å ikkje gagne partane særlig.

Bare ein intercept per impulse for ein unit
Ein unit eller stack kan ikkje bruke intercept-mekanikken fleire gonger på ein impuls.

Excommunication av ein reformer
Både reformer og debatant (dersom det også er ein debatant) blir lagt på is på turn-counter-feltet. Dei kjem tilbake neste tur.

Unrest vs Protestant-tropper
Når ein electorate med unrest blir konvertert, blir protestant-uniten plassert. Unrest markøren blir ståande.

Deaktivering av ein minor
Når ein minor blir deaktivert, blir den allierte i heimfeltene sparka ut, og landet blir uavhengig. Styrker returnerer heim. Det vil sei at alle plassar der det er blanding av major og minor, blir det rydda opp.

Algiers, Oran og Tripoli
Algiers er eit spesielt felt. Det er utilgjengeleg til Barbary Pirates eventen har blitt spelt. Algiers, Oran og Tripoli har to fargar. Den eine viser kven som har den som home i starten av spelet. Den andre viser at etter spesielle events, kan dei skifte til å ha ein annan home-faksjon. Desse felta kan derfor fungere til å bygge units. F eks kan Hapsburg bygge båtar i Oran før plassen blir overtatt av Ottoman som seinare kan bruke det til å bygge corsairs.