Tysdag

Tysdag

Map Unavailable

Dato / Tidspunkt

Date(s) - 20/02/2018
18:00 - 23:00


Ledige plasser: 21
Tekne plasser: 10


Kva og kven?

Påmelding

Påmelding er stengt for dette arrangementet.

18 Comments

 1. Forslag:
  – Eg tek med meg VO på Puerto Rico (ta med, Rune).
  – De andre (Rune, Sten Ole, Anders, Tor Inge) spelar eit spel med tilsvarande lengde.
  – Etterpå spelar alle ni Deception in Hong Kong.
  Ved å «teste dei» i Puerto Rico (ta med, Rune), får eg sjekke norskkunnskap, engelskkunnskap, interesse for brettspel, evne til strategi etc. Om nokon blir «skremt» av det, så får dei bli det. Då passar dei ikkje inn i klubben.
  Same tanken ligg også bak Deception etterpå; dei må kunne vise ferdigheiter som krevst. (Difor ikkje Resistance/Avalon, då dei ikkje «treng» noko).
  Usikkert moment her er jo om fleire enn dei som har meldt ifrå kjem. Då slit eg litt; då må me kanskje fordele på fleire spel. Ev. eg tek med meg ein gjeng på Puerto Rico (ta med, Rune), medan de andre tek med dykk nokon på noko anna.
  Så—Rune kjem med pappeska si med mykje gøy (inkl. Puerto Rico).

 2. Kan sjå ut som fire ifrå VO blir med. Veldig usikker på nivå/språk/interesse. Me må nok dele oss opp; eg/me tek nok ok vanskegrad med VO-gjengen (ala Puerto Rico) for å sjekke nivå/språk/interesse.

 3. Eg kan også ifrå kl. 19. Skal likevel prøve å kome litt før. Det kjem kanskje nokon ifrå Vaksenopplæringa også, etter initiativ derifrå. Me får ha litt ulike spel tilgjengeleg. Eg skal oppdatere undervegs om eg høyrer noko meir.

Leave a Reply