3 Comments

  1. Då har eg lese fleste reviews, og ser at reglane er bra skrivne og ikkje så kompliserte. Fleire skriv at det kan lærast bort på 20 minutt, og det er jo veldig bra. På downside er det mykje ventetid, opptil ein time på det verste mellom kvar gong det er din tur, og eitt spel tek glatt åtte timar for erfarne og raske spelarar. Likevel klar i sommar, kanskje når Even kjem, då får me til seks spelarar.

  2. Link lagt til i posten.

    Dei konkrete reglane er relativt enkle for «actions» i spelet. Utfordringane er diplomatidelen og kjenne til kva dei andre har som mål. Here I Stand kjennest meir poengfokusert og oversikteleg enn Virgin Queen.

    Eg tenkjer eg, Sturla og Sten Ole samlast ein dag og går gjennom alt. To powers kvar. Då har me fleire «instruktørar» til seinare.

  3. Når det blir samla seks folk til dette, føreslår eg at du finn ein god opplæringsvideo på YouTube i forkant som alle må sjå, slik at folk «kan» litt. Den tek vel sikkert ein time eller to, men det trur eg det blir verdt.

Leave a Reply