Reply To: Estoril 1942 – City of Spies

#2244
Sten Ole
Participant

Elegant spel. Låg varighet.

Kompleksitetsnivå er akkurat så høgt som du ønsker at det skal vere. Spelet pålegger deg berre å legge ned ein brikke som skal vere inntil ein annan av brikkene dine eller på kanten av brettet. Så speler spelet seg sjølv. Eventuelt kan du gå inn i spelet med intensjon om å memorere kva agentar motspelarane har, berekne kva som skjer først med kven, psyko-analysere motstandarane for vite kva dei kjem til å gjere, finrekne poeng og forhåndssikre end-game-poeng-brikkene.

God regelbok, for dei som liker å lese sånne.