Reply To: Nytt lokale?

#2331
Sten Ole
Participant

Bra initiativ, Rune, sjølv om resultata uteblir. Det virker som at for å finne ei god løysning er me avhengig av person/-ar som er villig til å donere tid og krefter til å omgå reglar og systemer og i tillegg stå ansvarleg på vegne av klubben. Eg antar at kjøp/leie blir for dyrt. Kanskje me bør satse hardt på å rekruttere ein person på “teknisk”?

Einaste alternativet eg ser er at me speler heime hos kvarandre. KVV har blitt testa, men hovedproblemet er at dei stoler på enkeltmenneske i klubben, ikkje klubben som heilhet. Me må nok innsjå at biblioteket, så lenge dei tolerer oss, fortsatt er den beste plassen.

Biblioteket:

+ Gratis.
+ Tilgjengelig 80% av kveldane.
+ Toalett-tilgang.
+ Ikkje behov for å reinhald.
+ Treng ikkje booke rommet på forhånd.
+ Sentralt for dei som ikkje har bil.
+ Lagring i kjelleren.

– Ikkje “herre i eget hus”.
– Alltid smådetaljar som må jobbes rundt (bord, stolar, kan ikkje hive boss).
– Litt anstrengt forhold til personalet pga punktet over og fordi me lagar ekstraarbeid for dei.
– Progressivt mindre tilgjengelig.
– Bestillingssystem som me ikkje har kontroll på.
– Berre 1 nøkkel.